gabinet psychoterapii gdańsk, joanna latkowska psychoterapia, sesja psychoterapii online, konsultacja psychoterapeutyczna pary gdańsk, sesja psychoterapeutyczna pary gdańsk, psychoterapia gdańsk, terapia par gdańsk, gestalt, leczenie depresji gdańsk, jak radzić sobie z lękami gdańsk, leczenie bezsenność gdańsk, wsparcie psychologiczne gdańsk

Telefon

502 169 980

Social media
gabinet psychoterapii gdańsk, joanna latkowska psychoterapia, sesja psychoterapii online, konsultacja psychoterapeutyczna pary gdańsk, sesja psychoterapeutyczna pary gdańsk, psychoterapia gdańsk, terapia par gdańsk, gestalt, leczenie depresji gdańsk, jak radzić sobie z lękami gdańsk, leczenie bezsenność gdańsk, wsparcie psychologiczne gdańsk

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Spełniając obowiązek nałożony treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwanego w skrócie RODO, przedstawiam poniżej informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), spoczywający na administratorze obowiązek prawny (art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub jego prawnie uzasadniony interes (art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Administratorem Państwa danych jest Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Joanna Latkowska z siedzibą w Gdańsku, 80-447, ul. Aleksandra Fredry 5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5841529629, REGON: 385184846 . W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@joannalatkowska.pl . Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem siedziby.

Podane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające, których działalność jest niezbędna do prawidłowego świadczenia przez administratora usług np. firmy informatyczne, księgowe, dostawcy płatności elektronicznej; podmioty te są zobowiązane do stosowania takich samych, jak nasze, zasad zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody można skontaktować się z administratorem w siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@joannalatkowska.pl . Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań przyjętych przez Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Joanna Latkowska w ramach zawieranych z Państwem umów.

Kontakt

Adres

ul. Aleksandra Fredry 5, Gdańsk

Telefon

502 169 980

E-mail

kontakt@joannalatkowska.pl

Social media
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie UTI.PL